• <th id="7wu11"></th>
  <th id="7wu11"><bdo id="7wu11"></bdo></th>

 • <li id="7wu11"><object id="7wu11"><menuitem id="7wu11"></menuitem></object></li>

    <th id="7wu11"></th>

    渦輪增壓器軟管混煉膠

    序號

    檢測項目

    性能指標      (內層)

    性能指標      (外層)

    1

    硬度(紹爾A型)                       度

    55±5或圖紙

    55±5或圖紙

    2

    拉伸強度                             MPa

    ≥10.0

    ≥10.0

    3

    扯斷伸長率                            %

    200~600

    200~600

    4

    撕裂強度DIN ISO34-1 方法A          kN/m

    ≥5.0

    ≥5.0

    5

    耐熱性能125℃×94h     

    硬度變化               度

    0~+6

    0~+6

    拉伸強度               MPa

    ≥9.0

    ≥9.0

    扯斷伸長率              %

    180~550

    180~550

    撕裂強度             kN/m

    ≥4.0

    ≥4.0

    6

    耐熱性能110℃×504h     

    硬度變化               度

    0~+8

    0~+8

    拉伸強度               MPa

    ≥9.0

    ≥9.0

    扯斷伸長率              %

    180~550

    180~550

    7

    耐機油125℃×94h     

    硬度變化               度

    -8~+8

    /

    拉伸強度               MPa

    ≥9.0

    /

    扯斷伸長率              %

    ≥150

    /

    質量變化率              %

    -4~+8

    /

    撕裂強度             kN/m

    ≥2.5

    /

    8

    耐機油110℃×504h     

    硬度變化               度

    -8~+10

    /

    拉伸強度               MPa

    ≥9.0

    /

    扯斷伸長率              %

    ≥140

    /

    質量變化率              %

    -4~+10

    /

    9

    柴油23℃×46h     

    硬度變化               度

    /

    -20~0

    拉伸強度               MPa

    /

    6

    扯斷伸長率              %

    /

    ≥180

    質量變化率              %

    /

    0~+25

    10

    低溫性能  (-35℃/22h)

    -30℃無斷裂

    -30℃無斷裂

    11

    壓縮永久變形PV3307   125℃X22h  %

    ≤85

    ≤85

    12

    壓縮永久變形PV3307   23℃X94h  %

    ≤60

    ≤60

    13

    銅腐蝕V.W.2.8.1

    允許輕微氧化痕跡

    允許輕微氧化痕跡

    14

    臭氧老化(未測試試片)200pphm/46h/25℃/60/20%

    無龜裂

    無龜裂

    15

    臭氧老化(125℃×94h后)200pphm/46h/25℃/60/20%  VW2.8.1

    無龜裂

    無龜裂

    16

    臭氧老化(125℃×94h機油老化后)200pphm/46h/25℃/60/20%      

    無龜裂

    無龜裂

    17

    外層剝離強度    N/mm

    ≥3.0

    ≥3.0


    返回
    肉捧与孕妇干B好爽